Aplikace na míru

SecurityNet.cz nabízí komplexní softwarové služby v oblasti vývoje softwarových aplikací a systémů dle požadavků zákazníka pro platformy BSD, Linux a Windows.

Při vyvíjení aplikací se řídíme jak obecnými pravidly softwarového inženýrství, tak aplikujeme i vlastní postupy, které jsme za dlouholeté působení v této oblasti vyvinuli. Vývoj softwaru pro naše zákazníky je u nás procesem, který se skládá z nějkolika etap:

  • získávání a analýza požadavků zákazníka;
  • návrh systému;
  • implementace, realizace;
  • akceptační testování;
  • instalace a nasazení;
  • udržování a technická podpora.

Zpracování požadavků a jejich analýza

Formou osobní konzultace s Vámi zpracujeme Vaše požadavky. Přemýšlíme dopředu a proto s námi budete mít jistotu, že projekt již na papíře bude obsahovat vše, co od systému očekáváte. Naši profíci pak tyto požadavky analyzují a případně s Vámi doladí možné nejasnoti a upřesní funkčnost jednotlivých částí nového systému.

Návrh systému

Návrh systému slouží jako příprava před samotnou implementací a programátorskými pracemi na projektu. Tato etapa je čistě interním pracovním procesem na jehož konci vznikne model funkčnosti, který je zákazníkovi odprezentován a jsou vychytány případné upřesňující požadavky na funkčnost.

Implementace

Naši špičkoví vývojáři zajistí implementaci v požadovaném prostředí tak, aby byl systém optimální z hlediska použitelnosti, rychlosti a přístupnosti. Na implementaci software se podílejí několikačlenné týmy programátorů a vývojářů.

Akceptační testování

Akceptační testování neboli UAT (z anglického User Acceptance Testing) je důležitá testovací fáze celého projektu, ve které probíhá testování systému uživateli, kteří hodnotí, zda systém odpovídá požadavkům, které na něj byly kladeny. Pracuje se s reálnými scénáři používání aplikace a tak je i dobře otestována použitelnost a uživatelská přívětivost připraveného systému.

Instalace výsledného systému

Zajistíme instalaci a zprovoznění výsledného software. Dodáme i potřebný hardware a zajistíme případné přízpůsobení cílového systému. Dále pak zajistíme školení potřebné pro ovládání výsledného systému a uživatelskou dokumentaci.

Udržování a technická podpora

Ke každému námi dodanému systému zajistíme údržbu, monitoring a technickou podporu. Technická podpora Vám zajistí jistotu při řešení dalších navazujících požadavků na již hotový systém, které vyplynou z jeho používání.